Hoe reken ik af?


Om ervoor te zorgen dat de stock en omzetcijfers bijgehouden worden en klantenfiches aangevuld worden, dient elke verkoop via de kassa afgerekend te worden. Elke afspraak kan via de agenda afgerekend worden. Heb je geen afspraak geboekt, dan kan je eenvoudig via het menu 'Kassa' afrekenen.

Afrekenen

1. Afrekenen via het afsprakenveld in de agenda
 • Klik op het 'Kassa' icoon dat je kan terugvinden in het afsprakenveld in de agenda. Automatisch worden de behandelingen in rekening gebracht, zodat afrekenen vlotjes verloopt. Behandelingen kan je op het moment nog wijzigen of de eenheidsprijs verhogen.
 • Voeg eventueel behandelingen of producten toe.
 • Indien gewenst kan je een opmerkingen ingeven die bewaard blijft in de geschiedenis van de klant.
 • Bepaal de korting indien van toepassing.
 • Kies de betalingswijze(n)
 • Klik op afrekenen om het ticket op te maken

2. Afrekenen via het menu 'Kassa'

 • Klik op het menu 'Kassa'
 • Voeg de klant toe om de afspraak te bewaren in het klantenprofiel
 • Voeg behandelingen en / of producten toe.
 • Indien gewenst kan je een opmerkingen ingeven die bewaard blijft in de geschiedenis van de klant.
 • Bepaal de korting indien van toepassing.
 • Kies de betalingswijze(n).
 • Klik op afrekenen om het ticket op te maken.

Afrekenen in detail

Algemeen

 • Klant: selecteer de klant voor wie de afrekening gemaakt wordt, zo blijft de geschiedenis bewaard
 • Agenda: de omzet voor de afrekening komt terecht op het personeelslid van de gekozen agenda
 • Datum: zorg ervoor dat de juiste datum geselecteerd is, waarop de omzetcijfers moeten gerekend worden
 • Opmerking: voeg eventueel een opmerking toe, deze kan je terugvinden in de 'Afrekeningen' van het klantenprofiel

Diensten en korting

 • Behandelingen: Zorg ervoor dat de behandeling is geselecteerd die je wil afrekenen. Je kan zeer eenvoudig een behandeling toevoegen, door deze te selecteren via het dropdownmenu of verwijderen door te klikken op het ’Verwijder’ icoon. Per behandeling kan je de eenheidsprijs aanpassen door het bedrag manueel aan te passen
 • Arrangementen: Zorg ervoor dat het arrangement is geselecteerd, indien van toepassing. Je kan arrangementen toevoegen, verwijderen of de eenheidsprijs aanpassen. (zie behandelingen)
 • Producten: Zorg ervoor dat de producten die de klant aankoopt zijn geselecteerd, indien van toepassing. Je kan producten toevoegen, verwijderen of de eenheidsprijs aanpassen. (zie behandelingen)

  Er worden een aantal producten getoond die de klant als laatst heeft aangekocht, klik op het ’Toevoegen’ icoon om het product toe te voegen. Op die manier kan je eenvoudig inspelen op het verkoop van producten! NOTE: Verkoop je een heleboel producten per dag dan kan je overwegen een handscanner aan te kopen. Neem contact op voor meer informatie over de ondersteunende scanners.

 • Korting: Geef een korting, indien van toepassing in % of €.  NOTE: De korting is geldig op het volledige bedrag. Wens je een korting in %  geven op een bepaald product of behandeling, reken je het best even uit in €.
Overzicht en betaling Aan de rechterzijde zie je het overzicht van de rekening. Er wordt een overzicht weergegeven van het  totaal per behandeling, arrangement, product, korting en het algemene totaal.
 • Betaalwijzen: Klik in het invulveld naast de betaalwijze, automatisch wordt het bedrag ingegeven. Verander het bedrag indien dit verschilt van het te betalen bedrag. Het terug te geven bedrag wordt weergegeven of het te betalen bedragen bij een openstaande rekening.
 • Te goed: Indien er te weinig betaald is,  wordt hier het bedrag dat je nog te goed hebt weergegeven. NOTE: Wanneer een nieuwe afrekening wordt gemaakt voor een klant met een openstaand bedrag, wordt dit openstaand bedrag automatisch weergegeven in de afrekening. Een lijst met alle openstaande bedragen kan teruggevonden worden in de tab ‘Openstaande Bedragen’ (zie verder)
Weergave Na het afrekenen wordt het kassa icoon in het afsprakenveld in de agenda lichtgrijs weergegeven. Op die manier zie je duidelijk welke afspraken correct zijn afgerekend en blijft het overzicht netjes bewaard. Afspraak niet afgerekend: Afspraak afgerekend:

Openstaande rekeningen

Bij het genereren van een openstaande rekening, komt er een pop-up menu waarin je de openstaande rekening moeten verifiëren. Op die manier kan je niet per vergissing een openstaande rekening maken.

Een overzicht van alle vereffende en niet vereffende openstaande rekeningen kan je terugvinden in het ’Kassa’ menu submenu ‘Openstaande rekeningen’.

Klik op het 'Kassa' icoon om de openstaande rekening te vereffenen. Op het 'Verwijderen' icoon om de openstaande rekening te verwijderen.

Een overzicht kan geëxporteerd worden naar excel, door op het excel icoon te klikken.


Leer meer over de volgende topics...