Marie-Lore Wynants (iBeauty)

15-05-2018 - Marie-Lore Wynants (iBeauty)

iBeauty nieuwe ontwikkelingen in het kader van GDPR


iBeauty nieuwe ontwikkelingen in het kader van GDPR

​Wanneer jouw salon voldoet aan de nieuwe regelgeving rond privacy, blijft het belangrijk voor jouw klanten om hun gegevens ten alle tijde te kunnen aanpassen of te verwijderen. iBeauty heeft hiervoor een extra tool ontwikkeld waarin dit eenvoudig kan beheerd worden door de klant zelf: a piece of cake!

​Privacy pagina

Onderaan elke nieuwsbrief, herinneringsmails en verjaardagsmails staat een extra link waarin klanten toegang kunnen krijgen tot hun persoonlijke privacypagina van jouw salon. De link kan je hier terugvinden. Deze kan je eventueel toegankelijk maken op jouw website.

Op de privacypagina krijgen jouw klanten algemene informatie; zoals de aankomende nieuwe afspraken, gekochte producten, lopende abonnementen, alsook hun persoonlijke gegevens. Klant kan hier zijn persoonlijke voorkeuren aanvinken of zijn gegevens verwijderen.

Hoe gaat de klant te werk?

Via de link onderaan de nieuwsbrief, herinneringsmail of verjaardagsmail, kan een klant inloggen op zijn persoonlijke privacypagina. De klant geeft zijn mailadres in, waarna deze een mail ontvangt om verder in te loggen op zijn persoonlijke pagina.

De eerste tab zijn alle aankomende afspraken zichtbaar, klanten kunnen deze gemakkelijk toevoegen aan hun persoonlijke agenda door te klikken op het agenda icoon. Klanten kunnen van hier ook een online reservatie maken.

De tweede tab geeft een overzicht van alle aangekochte producten. Zo weet de klant wat hij gekocht heeft. Later kan deze tab uitgebreid worden met persoonlijk advies en gericht gebruiksadvies van de producten zelf.

De derde tab toont het aantal beurten per gekocht abonnement.

De laatste tab toont de persoonlijke gegevens. De klant kan hier zelf aanvinken wat bewaard of niet bewaard mag worden. Deze voorkeuren worden uiteraard teruggekoppeld naar iBeauty. Alle gegevens kunnen ook verwijderd worden door bovenaan rechts te klikken.

DPO (Data Privacy Officer)

Heb je een adviseur die je begeleidt in dit hele privacygebeuren, dan kan je deze ingeven in Instellingen menu // Privacy

Hoe ga je te werk?

Ga naar het instellingen menu // Privacy en vul jouw adviseur in naast DPO, vergeet niet te bewaren!